Digwyddiad Fesul Mis Digwyddiadau a Gwyliau

Festivals and Events around Cardigan Bay

(English) Summer Art at the Powerhouse

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Celfyddydau, Awst, Diwylliant, Digwyddiad Fesul Mis, Digwyddiad fesul Math, Llandysul, Digwyddiad fesul Tref

(English) Guildhall Christmas Concert

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Aberteifi, Nadolig, Rhagfyr, Cerddoriaeth, Digwyddiad fesul Tref

(English) Hallowe’en at Terror Mountain

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Aberystwyth, Celfyddydau, Hwyl i'r Teulu, Festival, Hydref

Aberjazz

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Celfyddydau, Awst, Diwylliant, Cerddoriaeth

(English) Pembrokeshire Fish Week

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Community, Hwyl i'r Teulu, Gŵyl Fwyd, Gorffennaf, Mehefin, Pembrokeshire

(English) Cardigan Art Society

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Celfyddydau, Aberteifi, Mai

Arddangos Llanarth Art Group

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Celfyddydau, Awst, Crefft, Digwyddiad Fesul Mis, Digwyddiad fesul Math, Llanarth, Digwyddiad fesul Tref

Cilgerran Festive Week

This year festive week will run from Friday 16th August to Sunday 25th August 2013.

Dan Rhestredig Awst, Cilgerran, Hwyl i'r Teulu, Festival

(English) Ceredigion Art Trail 2015

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Aberaeron, Aberystwyth, Celfyddydau, Awst, Aberteifi, Crefft, Diwylliant, Llandysul, Cei Newydd

Ffair Fwyd Llambed

Ffair Fwyd Llambed: Sadwrn 27 Gorffennaf 2013

Dan Rhestredig Gŵyl Fwyd, Gorffennaf, Llanbedr Pont Steffan

Aberaeron Carnival

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Aberaeron, Awst, Hwyl i'r Teulu

Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi

Cydnabyddir bellach mai’r ŵyl fwyd hon yw’r gorau yng Ngorllewin Cymru, ac mae diwrnod mawr Aberteifi yn dathlu Afon Teifi … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Awst, Aberteifi, Hwyl i'r Teulu, Gŵyl Fwyd

(English) Tanycastell Harness Racing

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Aberystwyth, Awst, Marchogaeth, Digwyddiad Fesul Mis, Digwyddiad fesul Math, Hwyl i'r Teulu, Digwyddiad fesul Tref

(English) Tregaron Trotting Club Festival of Harness Racing

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r cynnwys hwn ar gael yn eich iaith eto

Dan Rhestredig Awst, Marchogaeth, Digwyddiad Fesul Mis, Digwyddiad fesul Math, Hwyl i'r Teulu, Festival, Digwyddiad fesul Tref, Tregaron

Gŵyl Ceiau Aberteifi

Ymunwch â ni i ddathlu treftadaeth ddiwylliannol a morwrol helaeth Aberteifi. Bydd y diwrnod yn llawn adloniant a bydd bwyd … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Awst, Aberteifi, Diwylliant, Hwyl i'r Teulu, Cerddoriaeth

(English) Aberystwyth Cycle Festival

Mae cwrs gwastad, cyflym iawn y ras yn golygu cystadlu dwys, a’r digwyddiad blynyddol yn denu tua 300 o redwyr … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Aberystwyth, Beicio, Mai

Ffair Aberteifi

Mae’r dref yn cael ei thrawsnewid am noson gan ei marchnad stryd flynyddol. Mae digonedd o fargeinion i’w cael a … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Aberteifi, Ffair, Hwyl i'r Teulu, Tachwedd

Tân Gwyllt Llangrannog

Mae noson tân gwyllt y pentref glan môr yn wir ddigwyddiad cymunedol, ac mae’n werth ei gweld. Mae coelcerth enfawr … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Hwyl i'r Teulu, Llangrannog, Hydref

‘Crank Up’ Diwedd Tymor

Digwyddiad hydrefol i nodi diwedd tymor prysur yn Amgueddfa Bŵer unigryw Internal Fire.

Dan Rhestredig Amgueddfa, Hydref, Tanygroes

Ffiesta Macrell Aberaeron

Gyda stondinau, bandiau a gorymdaith sy’n cael ei harwain gan bysgodyn 20 troedfedd, mae’r dref bysgota’n defnyddio’r ffiesta i anrhydeddu’r … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Aberaeron, Awst, Hwyl i'r Teulu, Gŵyl Fwyd

Gŵyl Merlod a Chobiau Cymreig

Mae’r ŵyl flynyddol hon yn sioe ryfeddol, sy’n cael ei llwyfannu yng Nghae Sgwâr Sioraidd Aberaeron.

Dan Rhestredig Aberaeron, Awst, Marchogaeth

Sioe Teulu a Hen Geir Dyffryn Aeron

Dewch i weld ceir a beiciau clasurol a mwy mewn cae sioe â golygfeydd bendigedig ar draws Bae Ceredigion.

Dan Rhestredig Aberaeron, Awst, Classic Cars

Gŵyl Bwyd y Môr Bae Ceredigion

Mae’r prif ddigwyddiad bwyd y môr yng Ngorllewin Cymru’n cynnig cyfle i ddarganfod blasau newydd mewn safle perffaith, sef porthladd … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Aberaeron, Gŵyl Fwyd, Gorffennaf

Gŵyl Gerddoriaeth Cei Newydd

Mae’r digwyddiad hwn, sy’n para deuddydd, yn gyfle i weld y gorau y gall artistiaid a chrefftwyr lleol ei greu.

Dan Rhestredig Awst, Cerddoriaeth, Cei Newydd

Sioe Amaethyddol Aberteifi

Mae diwrnod mawr Aberteifi yn wibdaith fendigedig, ac yn cynnig popeth yr hoffech chi ei gael o sioe amaethyddol draddodiadol.

Dan Rhestredig Aberteifi, Hwyl i'r Teulu, Ffermio, Gorffennaf

Sioe Sirol Aberystwyth

Un o sioeau undydd mwyaf Cymru sy’n denu mwy na 100 o stondinau masnach a channoedd o ymgeiswyr i gystadlaethau … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Aberystwyth, Marchogaeth, Hwyl i'r Teulu, Ffermio, Mehefin

Gŵyl Fawr

Mae’r ŵyl Gymraeg flynyddol hon yn wythnos o ddathlu cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns.

Dan Rhestredig Aberteifi, Diwylliant, Gorffennaf

Sadwrn Barlys

Ers y 19eg Ganrif bu dydd Sadwrn olaf mis Ebrill yn ddigwyddiad mawr yn Aberteifi. Ar Sadwrn Barlys byddai ffermwyr … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Ebrill, Aberteifi, Diwylliant, Marchogaeth

Theatr Mwldan Aberteifi

Bu Gwyl Ffilm Mwldan yn cael ei chynnal ers 16 mlynedd bellach, ac mae’n arddangos y dewis ehangaf posibl o’r … Parhau i Ddarllen

Dan Rhestredig Ebrill, Celfyddydau, Awst, Aberteifi, Diwylliant, Dawns, Rhagfyr, Chwefror, Ffilm, Ionawr, Gorffennaf, Mehefin, Mawrth, Mai, Cerddoriaeth, Tachwedd, Hydref, Medi